Alt hvad du skal vide om alkoholabstinenser

Mand med alkoholflaske

Hvis man er afhængig af alkohol eller drikker rigtig store mængde af alkohol ofte, så vil man opleve abstinenser. Det betyder, at kroppen hungrer efter mere alkohol og giver forskellige signaler for at fortælle, at den vil have mere alkohol ind i kroppens system. Abstinenser kan være meget ubehagelige for mennesker og det kan være skadeligt både fysisk men også psykisk at have voldsomme abstinenser efter alkohol. Abstinenser opstår, hvis man stopper eller nedjusterer sit indtag af alkohol, hvilket kroppen i nogles tilfælde kan reagere forholdsvis voldsomt på. 

Mand drikker øl

Sådan føles alkoholabstinenser

Hvis man stopper med at indtage alkohol, så vil man opleve abstinenser. Abstinenser er kendetegnet ved, at man kan få hjertebanken, høj puls, svedeture, uro i kroppen og eller rysten på hånden. Disse kendetegn er alle fysiske, men der findes også psykiske konsekvenser. Det kunne blandt andet være nedstemthed, sløvhed, søvnløshed, hovedpine, kvalme, opkast og eller angst. Ens generelle tilstand vil blive forværret og kroppen kan gå i kramper eller delirium. Der er altså mange former for abstinenser. Nogle anses som meget milde, hvor andre ses som mere alvorlige. Det er blandt andet kramper og delirium, som anses som meget alvorlige. 

På denne måde kan man behandle abstinenser

Man kan godt behandle abstinenser. Det er vigtigt, at man prioriterer en behandling tidligt. Det betyder altså, at det handler om at starte på abstinensbehandlingen inden de reelt rammer. På den måde kan man i store træk undgå dem. Abstinenserne bliver nemlig værre med tiden, så jo længere tid man venter, jo mere kommer man også til at mærke dem. Så snart man går i behandling for alkohol abstinenser, så vil man udarbejde en plan for sin behandling samt en plan for afrusning. Man vil få noget medicin, som skal hjælpe på søvn, sådan at man undgår for mange abstinenser. Når man begynder på afrusning, så betyder det, at man stopper med at indtage alkohol. Det er vigtigt, at man går i behandling for abstinenserne inden man begynder at blive helt ædru.

Sørg for alkoholbehandling

En god alkoholbehandling er ligesom en samlet pakke. Det indebærer altså, at man kommer rundt om alle aspekter og sider af et alkoholmisbrug. Det betyder, at man går i behandling for abstinenser, men også har samtaler med en psykiater som kan afgøre om man skal indgå i en medicinsk behandling. Når man begynder på den reelle alkoholbehandling, så er det her, at man skal gøre op med sig selv, om alkohol fortsat skal være en del af ens liv. Det kan være nærmest umuligt at bekæmpe en trang til alkohol resten af sit liv. Mange vælger at fjerne det helt fra sit liv, hvor andre udvikler et sundt forhold til alkohol.

Kvinde til samtale

Alkoholmisbrug kan have sundhedsskadelige konsekvenser

Hvis man har et alvorligt alkoholmisbrug, hvor man ikke har nogen kontrol over sit alkoholforbrug, så kan det få mange voldsomme konsekvenser for ens fremtid. Det er meget dårligt for leveren at indtage store mængder alkohol i længere tidsperioder. Leveren ville skulle være på overarbejde hele tiden, hvis man hele tiden drikker. Herudover kan der nævnes mange andre negative følgeskader af alkoholmisbrug. Man kan ikke indgå i andres hverdag, hvis man drikker konstant, samt kan man heller ikke selv stable en hverdag på benene. Det er vigtigt, at man søger hjælp, da det kan skræmme familie og venner væk, hvilket kun vil gøre ens situation ringere end den allerede er. 

Skriv et svar